Elinstallationer Kristianstad, Hässleholm, Bromölla

Köpa en fastighet - gör en besiktning före

Brister i elinstallationen betraktas vanligen inte som ”dolda fel” i samband med en fastighetsöverlåtelse. Det är du själv som köpare som måste ta reda på i vilket skick elinstallationen i fastigheten har. 

För de flesta är detta nära nog omöjligt att klara av utan specialkunskaper.  ​Att upptäcka eventuella brister i efterhand kan bli betydligt dyrare än vad man betalat för en besiktning.

Vi utför elinstallationer i Kristianstad, Hässleholm & Bromölla med omnejd.

Kontakta oss >> om du behöver hjälp med elinstallationer

Vi är

Elkontakten i Kristianstad AB​

Organisationsnr: 556651-6323

Kontakta oss